2 Nisan 2017 Pazar

Kürtçe Sayılar (Rakamlar)

KÜRTÇE SAYILAR - RAKAMLAR


Yanlış olduğunu düşündüğünüz yada eklemek istediğiniz bir şey varsa yorum yazark bizimle paylaşırsanız sevinirim iyi günler :)

Kürtçe Sıfır Rakamı Nasıl Söylenir Nasıl Okunur ?
0 - nîn , nîne veya tune (günümüz türkçesi ile "sifir" benim moralim sifir sifir sifirrr :)


1 – Yek
2 – Du , Do , Dido
3 – Sise , Se
4 – Çar 
5 – Penç 
6 – Şeş 
7 – Hêft
8 – Heşt
9 – Neh
10 – Deh
11 – Yazdeh
12 – Dozdeh
13 – Sêzdeh
14 – Çardeh
15 – Pazdeh
16 – Şazdeh
17 – Hivdeh
18 – Hijdeh
19 – Nozdeh
20 – Bîst
30 – Sî , Sîh
40 – Çil,Çel (Çıl okunur)
50 – Pencî
60 – Şêst
70 – Heftê
80 – Heştê
90 – Nod
100 – Sed
200 – Du Sed
300 – Se Sed
400 – Çar Sed
500 – Penç  Sed
600 – Şeş Sed
700 – Hêft Sed
800 – Heşt Sed
900 – Neh Sed
250 – Du Sed û Pêncî
1000 – Hezar
1500 – Hezar û Pênc Sed
2000 – Du Hezar
2500 – Du Hezar û Pênc Sed
10000 – Deh Hezar
1.000.000 – Mîlyon , Mîlyonek
21 den sonraki sayıları söylemek için araya ” û ” konur  ve 1 den 9 za kadar olan sayılar söylenir
Örnek
21 – Bist û yek
22 – Bist û Do
23 – Bist û Se
24 – Bist û Çar
25 – Bist û Penç
26 – Bist û Şeş
27 – Bist û Hêft
28 – Bist û Heşt
29 -Bist û Neh134 – Sed û Sîh û Çar

1456 – Hezar û  Çarsıd û Pencih û  6

Kürtçede Sıra Sayılar – Hejmaren Rêzê
Birinci : Yekemîn
İkinci : Duyemîn
Üçüncü : Sêyemîn
Dördüncü : Çaremîn
Beşinci : Pêncemîn
On ikinci : Dozdemîn
Yirminci : Bîstemîn
Yirmi birinci : Bîst û yekemîn
Yirmi ikinci : Bîst û duyemîn
Yirmi Üçüncü : Bîst û sêyemîn
Otuzuncu : Sihemîn
Kırkıncı : Çilemîn
Ellinci : Pênciyemîn
Yüzüncü : Sedemîn


 Kürtçe 1'den 100'e Kadar Rakamlar
1 : Yek
2 : Du
3 : Se
4 : Çar
5 : Penc
6 : Şeş
7 : Heft
8 : Heyşt
9 : Neh
10 : Deh
11 : Yazdeh
12 : Duwazdeh
13 : Sezdeh
14 : Çardeh
15 : Pazdeh
16 : Şazdeh
17 : Hevdeh
18 : Heyjdeh
19 : Nozdeh
20 : Bist
21 : Bist ü yek
22 : Bist ü du
23 : Bist ü se
24 : Bist ü çar
25 : Bist ü penc
26 : Bist ü şeş
27 : Bist ü heft
28 : Bist ü heyşt
29 : Bist ü neh
30 : Sih
31 : Sih ü yek
32 : Sih ü du
33 : Sih ü se
34 : Sih ü çar
35 : Sih ü penc
36 : Sih ü şeş
37 : Sih ü heft
38 : Sih ü heyşt
39 : Sih ü neh
40 : Çil
41 : Çil ü yek
42 : Çil ü du
43 : Çil ü se
44 : Çil ü çar
45 : Çil ü penc
46 : Çil ü şeş
47 : Çil ü heft
48 : Çil ü heyşt
49 : Çil ü neh
50 : Penci
51 : Penci ü yek
52 : Penci ü du
53 : Penci ü se
54 : Penci ü çar
55 : Penci ü penc
56 : Penci ü şeş
57 : Penci ü heft
58 : Penci ü heyşt
59 : Penci ü neh
60 : Şest
61 : Şest ü yek
62 : Şest ü du
63 : Şest ü se
64 : Şest ü çar
65 : Şest ü penc
66 : Şest ü şeş
67 : Şest ü heft
68 : Şest ü heyşt
69 : Şest ü neh
70 : Hefte
71 : Hefte ü yek
72 : Hefte ü du
73 : Hefte ü se
74 : Hefte ü çar
75 : Hefte ü penc
76 : Hefte ü şeş
77 : Hefte ü heft
78 : Hefte ü heyşt
79 : Hefte ü neh
80 : Heyşte
81 : Heyşte ü yek
82 : Heyşte ü du
83 : Heyşte ü se
84 : Heyşte ü çar
85 : Heyşte ü penc
86 : Heyşte ü şeş
87 : Heyşte ü heft
88 : Heyşte ü heyşt
89 : Heyşte ü neh
90 : Nod
91 : Nod ü yek
92 : Nod ü du
93 : Nod ü se
94 : Nod ü çar
95 : Nod ü penc
96 : Nod ü şeş
97 : Nod ü heft
98 : Nod ü heyşt
99 : Nod ü neh
100 : Sed

Kürtçe 100'den 200'e Kadar Rakamlar
101 : Sed ü yek
102 : Sed ü du
103 : Sed ü se
104 : Sed ü çar
105 : Sed ü penc
106 : Sed ü şeş
107 : Sed ü heft
108 : Sed ü heyşt
109 : Sed ü neh
110 : Sed ü deh
111 : Sed ü yazdeh
112 : Sed ü duwazdeh
113 : Sed ü sezdeh
114 : Sed ü çardeh
115 : Sed ü pazdeh
116 : Sed ü şazdeh
117 : Sed ü hevdeh
118 : Sed ü heyjdeh
119 : Sed ü nozdeh
120 : Sed ü bist
121 : Sed ü bist ü yek
122 : Sed ü bist ü du
123 : Sed ü bist ü se
124 : Sed ü bist ü çar
125 : Sed ü bist ü penc
126 : Sed ü bist ü şeş
127 : Sed ü bist ü heft
128 : Sed ü bist ü heyşt
129 : Sed ü bist ü neh
130 : Sed ü sih
131 : Sed ü sih ü yek
132 : Sed ü sih ü du
133 : Sed ü sih ü se
134 : Sed ü sih ü çar
135 : Sed ü sih ü penc
136 : Sed ü sih ü şeş
137 : Sed ü sih ü heft
138 : Sed ü sih ü heyşt
139 : Sed ü sih ü neh
140 : Sed ü çil
141 : Sed ü çil ü yek
142 : Sed ü çil ü du
143 : Sed ü çil ü se
144 : Sed ü çil ü çar
145 : Sed ü çil ü penc
146 : Sed ü çil ü şeş
147 : Sed ü çil ü heft
148 : Sed ü çil ü heyşt
149 : Sed ü çil ü neh
150 : Sed ü penci
151 : Sed ü penci ü yek
152 : Sed ü penci ü du
153 : Sed ü penci ü se
154 : Sed ü penci ü çar
155 : Sed ü penci ü penc
156 : Sed ü penci ü şeş
157 : Sed ü penci ü heft
158 : Sed ü penci ü heyşt
159 : Sed ü penci ü neh
160 : Sed ü şest
161 : Sed ü şest ü yek
162 : Sed ü şest ü du
163 : Sed ü şest ü se
164 : Sed ü şest ü çar
165 : Sed ü şest ü penc
166 : Sed ü şest ü şeş
167 : Sed ü şest ü heft
168 : Sed ü şest ü heyşt
169 : Sed ü şest ü neh
170 : Sed ü hefte
171 : Sed ü hefte ü yek
172 : Sed ü hefte ü du
173 : Sed ü hefte ü se
174 : Sed ü hefte ü çar
175 : Sed ü hefte ü penc
176 : Sed ü hefte ü şeş
177 : Sed ü hefte ü heft
178 : Sed ü hefte ü heyşt
179 : Sed ü hefte ü neh
180 : Sed ü Heyşte
181 : Sed ü heyşte ü yek
182 : Sed ü heyşte ü du
183 : Sed ü heyşte ü se
184 : Sed ü heyşte ü çar
185 : Sed ü heyşte ü penc
186 : Sed ü heyşte ü şeş
187 : Sed ü heyşte ü heft
188 : Sed ü heyşte ü heyşt
189 : Sed ü heyşte ü neh
190 : Sed ü nod
191 : Sed ü nod ü yek
192 : Sed ü nod ü du
193 : Sed ü nod ü se
194 : Sed ü nod ü çar
195 : Sed ü nod ü penc
196 : Sed ü nod ü şeş
197 : Sed ü nod ü heft
198 : Sed ü nod ü heyşt
199 : Sed ü nod ü neh
200 : Du sed


Kürtçe 200'den 300'e Kadar Sayılar
201 : Du sed ü yek
202 : Du sed ü du
203 : Du sed ü se
204 : Du sed ü çar
205 : Du sed ü penc
206 : Du sed ü şeş
207 : Du sed ü heft
208 : Du sed ü heyşt
209 : Du sed ü neh
210 : Du sed ü deh
211 : Du sed ü yazdeh
212 : Du sed ü duwazdeh
213 : Du sed ü sezdeh
214 : Du sed ü çardeh
215 : Du sed ü pazdeh
216 : Du sed ü şazdeh
217 : Du sed ü hevdeh
218 : Du sed ü heyjdeh
219 : Du sed ü nozdeh
220 : Du sed ü bist
221 : Du sed ü bist ü yek
222 : Du sed ü bist ü du
223 : Du sed ü bist ü se
224 : Du sed ü bist ü çar
225 : Du sed ü bist ü penc
226 : Du sed ü bist ü şeş
227 : Du sed ü bist ü heft
228 : Du sed ü bist ü heyşt
229 : Du sed ü bist ü neh
230 : Du sed ü sih
231 : Du sed ü sih ü yek
232 : Du sed ü sih ü du
233 : Du sed ü sih ü se
234 : Du sed ü sih ü çar
235 : Du sed ü sih ü penc
236 : Du sed ü sih ü şeş
237 : Du sed ü sih ü heft
238 : Du sed ü sih ü heyşt
239 : Du sed ü sih ü neh
240 : Du sed ü çil
241 : Du sed ü çil ü yek
242 : Du sed ü çil ü du
243 : Du sed ü çil ü se
244 : Du sed ü çil ü çar
245 : Du sed ü çil ü penc
246 : Du sed ü çil ü şeş
247 : Du sed ü çil ü heft
248 : Du sed ü çil ü heyşt
249 : Du sed ü çil ü neh
250 : Du sed ü penci
251 : Du sed ü penci ü yek
252 : Du sed ü penci ü du
253 : Du sed ü penci ü se
254 : Du sed ü penci ü çar
255 : Du sed ü penci ü penc
256 : Du sed ü penci ü şeş
257 : Du sed ü penci ü heft
258 : Du sed ü penci ü heyşt
259 : Du sed ü penci ü neh
260 : Du sed ü şest
261 : Du sed ü şest ü yek
262 : Du sed ü şest ü du
263 : Du sed ü şest ü se
264 : Du sed ü şest ü çar
265 : Du sed ü şest ü penc
266 : Du sed ü şest ü şeş
267 : Du sed ü şest ü heft
268 : Du sed ü şest ü heyşt
269 : Du sed ü şest ü neh
270 : Du sed ü hefte
271 : Du sed ü hefte ü yek
272 : Du sed ü hefte ü du
273 : Du sed ü hefte ü se
274 : Du sed ü hefte ü çar
275 : Du sed ü hefte ü penc
276 : Du sed ü hefte ü şeş
277 : Du sed ü hefte ü heft
278 : Du sed ü hefte ü heyşt
279 : Du sed ü hefte ü neh
280 : Du sed ü Heyşte
281 : Du sed ü heyşte ü yek
282 : Du sed ü heyşte ü du
283 : Du sed ü heyşte ü se
284 : Du sed ü heyşte ü çar
285 : Du sed ü heyşte ü penc
286 : Du sed ü heyşte ü şeş
287 : Du sed ü heyşte ü heft
288 : Du sed ü heyşte ü heyşt
289 : Du sed ü heyşte ü neh
290 : Du sed ü nod
291 : Du sed ü nod ü yek
292 : Du sed ü nod ü du
293 : Du sed ü nod ü se
294 : Du sed ü nod ü çar
295 : Du sed ü nod ü penc
296 : Du sed ü nod ü şeş
297 : Du sed ü nod ü heft
298 : Du sed ü nod ü heyşt
299 : Du sed ü nod ü neh
300 : Se sed

Kürtçe 300'den 400'e Kadar Sayilar
301 : Se sed ü yek
302 : Se sed ü du
303 : Se sed ü se
304 : Se sed ü çar
305 : Se sed ü penc
306 : Se sed ü şeş
307 : Se sed ü heft
308 : Se sed ü heyşt
309 : Se sed ü neh
310 : Se sed ü deh
311 : Se sed ü yazdeh
312 : Se sed ü duwazdeh
313 : Se sed ü sezdeh
314 : Se sed ü çardeh
315 : Se sed ü pazdeh
316 : Se sed ü şazdeh
317 : Se sed ü hevdeh
318 : Se sed ü heyjdeh
319 : Se sed ü nozdeh
320 : Se sed ü bist
321 : Se sed ü bist ü yek
322 : Se sed ü bist ü du
323 : Se sed ü bist ü se
324 : Se sed ü bist ü çar
325 : Se sed ü bist ü penc
326 : Se sed ü bist ü şeş
327 : Se sed ü bist ü heft
328 : Se sed ü bist ü heyşt
329 : Se sed ü bist ü neh
330 : Se sed ü sih
331 : Se sed ü sih ü yek
332 : Se sed ü sih ü du
333 : Se sed ü sih ü se
334 : Se sed ü sih ü çar
335 : Se sed ü sih ü penc
336 : Se sed ü sih ü şeş
337 : Se sed ü sih ü heft
338 : Se sed ü sih ü heyşt
339 : Se sed ü sih ü neh
340 : Se sed ü çil
341 : Se sed ü çil ü yek
342 : Se sed ü çil ü du
343 : Se sed ü çil ü se
344 : Se sed ü çil ü çar
345 : Se sed ü çil ü penc
346 : Se sed ü çil ü şeş
347 : Se sed ü çil ü heft
348 : Se sed ü çil ü heyşt
349 : Se sed ü çil ü neh
350 : Se sed ü penci
351 : Se sed ü penci ü yek
352 : Se sed ü penci ü du
353 : Se sed ü penci ü se
354 : Se sed ü penci ü çar
355 : Se sed ü penci ü penc
356 : Se sed ü penci ü şeş
357 : Se sed ü penci ü heft
358 : Se sed ü penci ü heyşt
359 : Se sed ü penci ü neh
360 : Se sed ü şest
361 : Se sed ü şest ü yek
362 : Se sed ü şest ü du
363 : Se sed ü şest ü se
364 : Se sed ü şest ü çar
365 : Se sed ü şest ü penc
366 : Se sed ü şest ü şeş
367 : Se sed ü şest ü heft
368 : Se sed ü şest ü heyşt
369 : Se sed ü şest ü neh
370 : Se sed ü hefte
371 : Se sed ü hefte ü yek
372 : Se sed ü hefte ü du
373 : Se sed ü hefte ü se
374 : Se sed ü hefte ü çar
375 : Se sed ü hefte ü penc
376 : Se sed ü hefte ü şeş
377 : Se sed ü hefte ü heft
378 : Se sed ü hefte ü heyşt
379 : Se sed ü hefte ü neh
380 : Se sed ü Heyşte
381 : Se sed ü heyşte ü yek
382 : Se sed ü heyşte ü du
383 : Se sed ü heyşte ü se
384 : Se sed ü heyşte ü çar
385 : Se sed ü heyşte ü penc
386 : Se sed ü heyşte ü şeş
387 : Se sed ü heyşte ü heft
388 : Se sed ü heyşte ü heyşt
389 : Se sed ü heyşte ü neh
390 : Se sed ü nod
391 : Se sed ü nod ü yek
392 : Se sed ü nod ü du
393 : Se sed ü nod ü se
394 : Se sed ü nod ü çar
395 : Se sed ü nod ü penc
396 : Se sed ü nod ü şeş
397 : Se sed ü nod ü heft
398 : Se sed ü nod ü heyşt
399 : Se sed ü nod ü neh
400 : Çar sed

Kurtce 400'den 500'e Kadar Rakamlar 
401 : Çar sed ü yek
402 : Çar sed ü du
403 : Çar sed ü se
404 : Çar sed ü çar
405 : Çar sed ü penc
406 : Çar sed ü şeş
407 : Çar sed ü heft
408 : Çar sed ü heyşt
409 : Çar sed ü neh
410 : Çar sed ü deh
411 : Çar sed ü yazdeh
412 : Çar sed ü duwazdeh
413 : Çar sed ü sezdeh
414 : Çar sed ü çardeh
415 : Çar sed ü pazdeh
416 : Çar sed ü şazdeh
417 : Çar sed ü hevdeh
418 : Çar sed ü heyjdeh
419 : Çar sed ü nozdeh
420 : Çar sed ü bist
421 : Çar sed ü bist ü yek
422 : Çar sed ü bist ü du
423 : Çar sed ü bist ü se
424 : Çar sed ü bist ü çar
425 : Çar sed ü bist ü penc
426 : Çar sed ü bist ü şeş
427 : Çar sed ü bist ü heft
428 : Çar sed ü bist ü heyşt
429 : Çar sed ü bist ü neh
430 : Çar sed ü sih
431 : Çar sed ü sih ü yek
432 : Çar sed ü sih ü du
433 : Çar sed ü sih ü se
434 : Çar sed ü sih ü çar
435 : Çar sed ü sih ü penc
436 : Çar sed ü sih ü şeş
437 : Çar sed ü sih ü heft
438 : Çar sed ü sih ü heyşt
439 : Çar sed ü sih ü neh
440 : Çar sed ü çil
441 : Çar sed ü çil ü yek
442 : Çar sed ü çil ü du
443 : Çar sed ü çil ü se
444 : Çar sed ü çil ü çar
445 : Çar sed ü çil ü penc
446 : Çar sed ü çil ü şeş
447 : Çar sed ü çil ü heft
448 : Çar sed ü çil ü heyşt
449 : Çar sed ü çil ü neh
450 : Çar sed ü penci
451 : Çar sed ü penci ü yek
452 : Çar sed ü penci ü du
453 : Çar sed ü penci ü se
454 : Çar sed ü penci ü çar
455 : Çar sed ü penci ü penc
456 : Çar sed ü penci ü şeş
457 : Çar sed ü penci ü heft
458 : Çar sed ü penci ü heyşt
459 : Çar sed ü penci ü neh
460 : Çar sed ü şest
461 : Çar sed ü şest ü yek
462 : Çar sed ü şest ü du
463 : Çar sed ü şest ü se
464 : Çar sed ü şest ü çar
465 : Çar sed ü şest ü penc
466 : Çar sed ü şest ü şeş
467 : Çar sed ü şest ü heft
468 : Çar sed ü şest ü heyşt
469 : Çar sed ü şest ü neh
470 : Çar sed ü hefte
471 : Çar sed ü hefte ü yek
472 : Çar sed ü hefte ü du
473 : Çar sed ü hefte ü se
474 : Çar sed ü hefte ü çar
475 : Çar sed ü hefte ü penc
476 : Çar sed ü hefte ü şeş
477 : Çar sed ü hefte ü heft
478 : Çar sed ü hefte ü heyşt
479 : Çar sed ü hefte ü neh
480 : Çar sed ü Heyşte
481 : Çar sed ü heyşte ü yek
482 : Çar sed ü heyşte ü du
483 : Çar sed ü heyşte ü se
484 : Çar sed ü heyşte ü çar
485 : Çar sed ü heyşte ü penc
486 : Çar sed ü heyşte ü şeş
487 : Çar sed ü heyşte ü heft
488 : Çar sed ü heyşte ü heyşt
489 : Çar sed ü heyşte ü neh
490 : Çar sed ü nod
491 : Çar sed ü nod ü yek
492 : Çar sed ü nod ü du
493 : Çar sed ü nod ü se
494 : Çar sed ü nod ü çar
495 : Çar sed ü nod ü penc
496 : Çar sed ü nod ü şeş
497 : Çar sed ü nod ü heft
498 : Çar sed ü nod ü heyşt
499 : Çar sed ü nod ü neh
500 : Penc sed

Kurtce 500'den 600'e Kadar Rakamlar 
501 : Penc sed ü yek
502 : Penc sed ü du
503 : Penc sed ü se
504 : Penc sed ü çar
505 : Penc sed ü penc
506 : Penc sed ü şeş
507 : Penc sed ü heft
508 : Penc sed ü heyşt
509 : Penc sed ü neh
510 : Penc sed ü deh
511 : Penc sed ü yazdeh
512 : Penc sed ü duwazdeh
513 : Penc sed ü sezdeh
514 : Penc sed ü çardeh
515 : Penc sed ü pazdeh
516 : Penc sed ü şazdeh
517 : Penc sed ü hevdeh
518 : Penc sed ü heyjdeh
519 : Penc sed ü nozdeh
520 : Penc sed ü bist
521 : Penc sed ü bist ü yek
522 : Penc sed ü bist ü du
523 : Penc sed ü bist ü se
524 : Penc sed ü bist ü çar
525 : Penc sed ü bist ü penc
526 : Penc sed ü bist ü şeş
527 : Penc sed ü bist ü heft
528 : Penc sed ü bist ü heyşt
529 : Penc sed ü bist ü neh
530 : Penc sed ü sih
531 : Penc sed ü sih ü yek
532 : Penc sed ü sih ü du
533 : Penc sed ü sih ü se
534 : Penc sed ü sih ü çar
535 : Penc sed ü sih ü penc
536 : Penc sed ü sih ü şeş
537 : Penc sed ü sih ü heft
538 : Penc sed ü sih ü heyşt
539 : Penc sed ü sih ü neh
540 : Penc sed ü çil
541 : Penc sed ü çil ü yek
542 : Penc sed ü çil ü du
543 : Penc sed ü çil ü se
544 : Penc sed ü çil ü çar
545 : Penc sed ü çil ü penc
546 : Penc sed ü çil ü şeş
547 : Penc sed ü çil ü heft
548 : Penc sed ü çil ü heyşt
549 : Penc sed ü çil ü neh
550 : Penc sed ü penci
551 : Penc sed ü penci ü yek
552 : Penc sed ü penci ü du
553 : Penc sed ü penci ü se
554 : Penc sed ü penci ü çar
555 : Penc sed ü penci ü penc
556 : Penc sed ü penci ü şeş
557 : Penc sed ü penci ü heft
558 : Penc sed ü penci ü heyşt
559 : Penc sed ü penci ü neh
560 : Penc sed ü şest
561 : Penc sed ü şest ü yek
562 : Penc sed ü şest ü du
563 : Penc sed ü şest ü se
564 : Penc sed ü şest ü çar
565 : Penc sed ü şest ü penc
566 : Penc sed ü şest ü şeş
567 : Penc sed ü şest ü heft
568 : Penc sed ü şest ü heyşt
569 : Penc sed ü şest ü neh
570 : Penc sed ü hefte
571 : Penc sed ü hefte ü yek
572 : Penc sed ü hefte ü du
573 : Penc sed ü hefte ü se
574 : Penc sed ü hefte ü çar
575 : Penc sed ü hefte ü penc
576 : Penc sed ü hefte ü şeş
577 : Penc sed ü hefte ü heft
578 : Penc sed ü hefte ü heyşt
579 : Penc sed ü hefte ü neh
580 : Penc sed ü Heyşte
581 : Penc sed ü heyşte ü yek
582 : Penc sed ü heyşte ü du
583 : Penc sed ü heyşte ü se
584 : Penc sed ü heyşte ü çar
585 : Penc sed ü heyşte ü penc
586 : Penc sed ü heyşte ü şeş
587 : Penc sed ü heyşte ü heft
588 : Penc sed ü heyşte ü heyşt
589 : Penc sed ü heyşte ü neh
590 : Penc sed ü nod
591 : Penc sed ü nod ü yek
592 : Penc sed ü nod ü du
593 : Penc sed ü nod ü se
594 : Penc sed ü nod ü çar
595 : Penc sed ü nod ü penc
596 : Penc sed ü nod ü şeş
597 : Penc sed ü nod ü heft
598 : Penc sed ü nod ü heyşt
599 : Penc sed ü nod ü neh
600 : Şeş sed

Kurtçe 600'den 700'e Kadar Sayilar
601 : Şeş sed ü yek
602 : Şeş sed ü du
603 : Şeş sed ü se
604 : Şeş sed ü çar
605 : Şeş sed ü penc
606 : Şeş sed ü şeş
607 : Şeş sed ü heft
608 : Şeş sed ü heyşt
609 : Şeş sed ü neh
610 : Şeş sed ü deh
611 : Şeş sed ü yazdeh
612 : Şeş sed ü duwazdeh
613 : Şeş sed ü sezdeh
614 : Şeş sed ü çardeh
615 : Şeş sed ü pazdeh
616 : Şeş sed ü şazdeh
617 : Şeş sed ü hevdeh
618 : Şeş sed ü heyjdeh
619 : Şeş sed ü nozdeh
620 : Şeş sed ü bist
621 : Şeş sed ü bist ü yek
622 : Şeş sed ü bist ü du
623 : Şeş sed ü bist ü se
624 : Şeş sed ü bist ü çar
625 : Şeş sed ü bist ü penc
626 : Şeş sed ü bist ü şeş
627 : Şeş sed ü bist ü heft
628 : Şeş sed ü bist ü heyşt
629 : Şeş sed ü bist ü neh
630 : Şeş sed ü sih
631 : Şeş sed ü sih ü yek
632 : Şeş sed ü sih ü du
633 : Şeş sed ü sih ü se
634 : Şeş sed ü sih ü çar
635 : Şeş sed ü sih ü penc
636 : Şeş sed ü sih ü şeş
637 : Şeş sed ü sih ü heft
638 : Şeş sed ü sih ü heyşt
639 : Şeş sed ü sih ü neh
640 : Şeş sed ü çil
641 : Şeş sed ü çil ü yek
642 : Şeş sed ü çil ü du
643 : Şeş sed ü çil ü se
644 : Şeş sed ü çil ü çar
645 : Şeş sed ü çil ü penc
646 : Şeş sed ü çil ü şeş
647 : Şeş sed ü çil ü heft
648 : Şeş sed ü çil ü heyşt
649 : Şeş sed ü çil ü neh
650 : Şeş sed ü penci
651 : Şeş sed ü penci ü yek
652 : Şeş sed ü penci ü du
653 : Şeş sed ü penci ü se
654 : Şeş sed ü penci ü çar
655 : Şeş sed ü penci ü penc
656 : Şeş sed ü penci ü şeş
657 : Şeş sed ü penci ü heft
658 : Şeş sed ü penci ü heyşt
659 : Şeş sed ü penci ü neh
660 : Şeş sed ü şest
661 : Şeş sed ü şest ü yek
662 : Şeş sed ü şest ü du
663 : Şeş sed ü şest ü se
664 : Şeş sed ü şest ü çar
665 : Şeş sed ü şest ü penc
666 : Şeş sed ü şest ü şeş
667 : Şeş sed ü şest ü heft
668 : Şeş sed ü şest ü heyşt
669 : Şeş sed ü şest ü neh
670 : Şeş sed ü hefte
671 : Şeş sed ü hefte ü yek
672 : Şeş sed ü hefte ü du
673 : Şeş sed ü hefte ü se
674 : Şeş sed ü hefte ü çar
675 : Şeş sed ü hefte ü penc
676 : Şeş sed ü hefte ü şeş
677 : Şeş sed ü hefte ü heft
678 : Şeş sed ü hefte ü heyşt
679 : Şeş sed ü hefte ü neh
680 : Şeş sed ü Heyşte
681 : Şeş sed ü heyşte ü yek
682 : Şeş sed ü heyşte ü du
683 : Şeş sed ü heyşte ü se
684 : Şeş sed ü heyşte ü çar
685 : Şeş sed ü heyşte ü penc
686 : Şeş sed ü heyşte ü şeş
687 : Şeş sed ü heyşte ü heft
688 : Şeş sed ü heyşte ü heyşt
689 : Şeş sed ü heyşte ü neh
690 : Şeş sed ü nod
691 : Şeş sed ü nod ü yek
692 : Şeş sed ü nod ü du
693 : Şeş sed ü nod ü se
694 : Şeş sed ü nod ü çar
695 : Şeş sed ü nod ü penc
696 : Şeş sed ü nod ü şeş
697 : Şeş sed ü nod ü heft
698 : Şeş sed ü nod ü heyşt
699 : Şeş sed ü nod ü neh
700 : Heft sed
xxxxx
Kertce 700'den 800'e Kadar Olan Rakam
701 : Heft sed ü yek
702 : Heft sed ü du
703 : Heft sed ü se
704 : Heft sed ü çar
705 : Heft sed ü penc
706 : Heft sed ü şeş
707 : Heft sed ü heft
708 : Heft sed ü heyşt
709 : Heft sed ü neh
710 : Heft sed ü deh
711 : Heft sed ü yazdeh
712 : Heft sed ü duwazdeh
713 : Heft sed ü sezdeh
714 : Heft sed ü çardeh
715 : Heft sed ü pazdeh
716 : Heft sed ü şazdeh
717 : Heft sed ü hevdeh
718 : Heft sed ü heyjdeh
719 : Heft sed ü nozdeh
720 : Heft sed ü bist
721 : Heft sed ü bist ü yek
722 : Heft sed ü bist ü du
723 : Heft sed ü bist ü se
724 : Heft sed ü bist ü çar
725 : Heft sed ü bist ü penc
726 : Heft sed ü bist ü şeş
727 : Heft sed ü bist ü heft
728 : Heft sed ü bist ü heyşt
729 : Heft sed ü bist ü neh
730 : Heft sed ü sih
731 : Heft sed ü sih ü yek
732 : Heft sed ü sih ü du
733 : Heft sed ü sih ü se
734 : Heft sed ü sih ü çar
735 : Heft sed ü sih ü penc
736 : Heft sed ü sih ü şeş
737 : Heft sed ü sih ü heft
738 : Heft sed ü sih ü heyşt
739 : Heft sed ü sih ü neh
740 : Heft sed ü çil
741 : Heft sed ü çil ü yek
742 : Heft sed ü çil ü du
743 : Heft sed ü çil ü se
744 : Heft sed ü çil ü çar
745 : Heft sed ü çil ü penc
746 : Heft sed ü çil ü şeş
747 : Heft sed ü çil ü heft
748 : Heft sed ü çil ü heyşt
749 : Heft sed ü çil ü neh
750 : Heft sed ü penci
751 : Heft sed ü penci ü yek
752 : Heft sed ü penci ü du
753 : Heft sed ü penci ü se
754 : Heft sed ü penci ü çar
755 : Heft sed ü penci ü penc
756 : Heft sed ü penci ü şeş
757 : Heft sed ü penci ü heft
758 : Heft sed ü penci ü heyşt
759 : Heft sed ü penci ü neh
760 : Heft sed ü şest
761 : Heft sed ü şest ü yek
762 : Heft sed ü şest ü du
763 : Heft sed ü şest ü se
764 : Heft sed ü şest ü çar
765 : Heft sed ü şest ü penc
766 : Heft sed ü şest ü şeş
767 : Heft sed ü şest ü heft
768 : Heft sed ü şest ü heyşt
769 : Heft sed ü şest ü neh
770 : Heft sed ü hefte
771 : Heft sed ü hefte ü yek
772 : Heft sed ü hefte ü du
773 : Heft sed ü hefte ü se
774 : Heft sed ü hefte ü çar
775 : Heft sed ü hefte ü penc
776 : Heft sed ü hefte ü şeş
777 : Heft sed ü hefte ü heft
778 : Heft sed ü hefte ü heyşt
779 : Heft sed ü hefte ü neh
780 : Heft sed ü Heyşte
781 : Heft sed ü heyşte ü yek
782 : Heft sed ü heyşte ü du
783 : Heft sed ü heyşte ü se
784 : Heft sed ü heyşte ü çar
785 : Heft sed ü heyşte ü penc
786 : Heft sed ü heyşte ü şeş
787 : Heft sed ü heyşte ü heft
788 : Heft sed ü heyşte ü heyşt
789 : Heft sed ü heyşte ü neh
790 : Heft sed ü nod
791 : Heft sed ü nod ü yek
792 : Heft sed ü nod ü du
793 : Heft sed ü nod ü se
794 : Heft sed ü nod ü çar
795 : Heft sed ü nod ü penc
796 : Heft sed ü nod ü şeş
797 : Heft sed ü nod ü heft
798 : Heft sed ü nod ü heyşt
799 : Heft sed ü nod ü neh
800 : Heyşt sed

Kurtcede 800'den 900'e Kadar Sayi Sayma
801 : Heyşt sed ü yek
802 : Heyşt sed ü du
803 : Heyşt sed ü se
804 : Heyşt sed ü çar
805 : Heyşt sed ü penc
806 : Heyşt sed ü şeş
807 : Heyşt sed ü heft
808 : Heyşt sed ü heyşt
809 : Heyşt sed ü neh
810 : Heyşt sed ü deh
811 : Heyşt sed ü yazdeh
812 : Heyşt sed ü duwazdeh
813 : Heyşt sed ü sezdeh
814 : Heyşt sed ü çardeh
815 : Heyşt sed ü pazdeh
816 : Heyşt sed ü şazdeh
817 : Heyşt sed ü hevdeh
818 : Heyşt sed ü heyjdeh
819 : Heyşt sed ü nozdeh
820 : Heyşt sed ü bist
821 : Heyşt sed ü bist ü yek
822 : Heyşt sed ü bist ü du
823 : Heyşt sed ü bist ü se
824 : Heyşt sed ü bist ü çar
825 : Heyşt sed ü bist ü penc
826 : Heyşt sed ü bist ü şeş
827 : Heyşt sed ü bist ü heft
828 : Heyşt sed ü bist ü heyşt
829 : Heyşt sed ü bist ü neh
830 : Heyşt sed ü sih
831 : Heyşt sed ü sih ü yek
832 : Heyşt sed ü sih ü du
833 : Heyşt sed ü sih ü se
834 : Heyşt sed ü sih ü çar
835 : Heyşt sed ü sih ü penc
836 : Heyşt sed ü sih ü şeş
837 : Heyşt sed ü sih ü heft
838 : Heyşt sed ü sih ü heyşt
839 : Heyşt sed ü sih ü neh
840 : Heyşt sed ü çil
841 : Heyşt sed ü çil ü yek
842 : Heyşt sed ü çil ü du
843 : Heyşt sed ü çil ü se
844 : Heyşt sed ü çil ü çar
845 : Heyşt sed ü çil ü penc
846 : Heyşt sed ü çil ü şeş
847 : Heyşt sed ü çil ü heft
848 : Heyşt sed ü çil ü heyşt
849 : Heyşt sed ü çil ü neh
850 : Heyşt sed ü penci
851 : Heyşt sed ü penci ü yek
852 : Heyşt sed ü penci ü du
853 : Heyşt sed ü penci ü se
854 : Heyşt sed ü penci ü çar
855 : Heyşt sed ü penci ü penc
856 : Heyşt sed ü penci ü şeş
857 : Heyşt sed ü penci ü heft
858 : Heyşt sed ü penci ü heyşt
859 : Heyşt sed ü penci ü neh
860 : Heyşt sed ü şest
861 : Heyşt sed ü şest ü yek
862 : Heyşt sed ü şest ü du
863 : Heyşt sed ü şest ü se
864 : Heyşt sed ü şest ü çar
865 : Heyşt sed ü şest ü penc
866 : Heyşt sed ü şest ü şeş
867 : Heyşt sed ü şest ü heft
868 : Heyşt sed ü şest ü heyşt
869 : Heyşt sed ü şest ü neh
870 : Heyşt sed ü hefte
871 : Heyşt sed ü hefte ü yek
872 : Heyşt sed ü hefte ü du
873 : Heyşt sed ü hefte ü se
874 : Heyşt sed ü hefte ü çar
875 : Heyşt sed ü hefte ü penc
876 : Heyşt sed ü hefte ü şeş
877 : Heyşt sed ü hefte ü heft
878 : Heyşt sed ü hefte ü heyşt
879 : Heyşt sed ü hefte ü neh
880 : Heyşt sed ü Heyşte
881 : Heyşt sed ü heyşte ü yek
882 : Heyşt sed ü heyşte ü du
883 : Heyşt sed ü heyşte ü se
884 : Heyşt sed ü heyşte ü çar
885 : Heyşt sed ü heyşte ü penc
886 : Heyşt sed ü heyşte ü şeş
887 : Heyşt sed ü heyşte ü heft
888 : Heyşt sed ü heyşte ü heyşt
889 : Heyşt sed ü heyşte ü neh
890 : Heyşt sed ü nod
891 : Heyşt sed ü nod ü yek
892 : Heyşt sed ü nod ü du
893 : Heyşt sed ü nod ü se
894 : Heyşt sed ü nod ü çar
895 : Heyşt sed ü nod ü penc
896 : Heyşt sed ü nod ü şeş
897 : Heyşt sed ü nod ü heft
898 : Heyşt sed ü nod ü heyşt
899 : Heyşt sed ü nod ü neh
900 : Neh sed

Kürtce 900'den 1000'e Kadar Rakamlar 
901 : Neh sed ü yek
902 : Neh sed ü du
903 : Neh sed ü se
904 : Neh sed ü çar
905 : Neh sed ü penc
906 : Neh sed ü şeş
907 : Neh sed ü heft
908 : Neh sed ü heyşt
909 : Neh sed ü neh
910 : Neh sed ü deh
911 : Neh sed ü yazdeh
912 : Neh sed ü duwazdeh
913 : Neh sed ü sezdeh
914 : Neh sed ü çardeh
915 : Neh sed ü pazdeh
916 : Neh sed ü şazdeh
917 : Neh sed ü hevdeh
918 : Neh sed ü heyjdeh
919 : Neh sed ü nozdeh
920 : Neh sed ü bist
921 : Neh sed ü bist ü yek
922 : Neh sed ü bist ü du
923 : Neh sed ü bist ü se
924 : Neh sed ü bist ü çar
925 : Neh sed ü bist ü penc
926 : Neh sed ü bist ü şeş
927 : Neh sed ü bist ü heft
928 : Neh sed ü bist ü heyşt
929 : Neh sed ü bist ü neh
930 : Neh sed ü sih
931 : Neh sed ü sih ü yek
932 : Neh sed ü sih ü du
933 : Neh sed ü sih ü se
934 : Neh sed ü sih ü çar
935 : Neh sed ü sih ü penc
936 : Neh sed ü sih ü şeş
937 : Neh sed ü sih ü heft
938 : Neh sed ü sih ü heyşt
939 : Neh sed ü sih ü neh
940 : Neh sed ü çil
941 : Neh sed ü çil ü yek
942 : Neh sed ü çil ü du
943 : Neh sed ü çil ü se
944 : Neh sed ü çil ü çar
945 : Neh sed ü çil ü penc
946 : Neh sed ü çil ü şeş
947 : Neh sed ü çil ü heft
948 : Neh sed ü çil ü heyşt
949 : Neh sed ü çil ü neh
950 : Neh sed ü penci
951 : Neh sed ü penci ü yek
952 : Neh sed ü penci ü du
953 : Neh sed ü penci ü se
954 : Neh sed ü penci ü çar
955 : Neh sed ü penci ü penc
956 : Neh sed ü penci ü şeş
957 : Neh sed ü penci ü heft
958 : Neh sed ü penci ü heyşt
959 : Neh sed ü penci ü neh
960 : Neh sed ü şest
961 : Neh sed ü şest ü yek
962 : Neh sed ü şest ü du
963 : Neh sed ü şest ü se
964 : Neh sed ü şest ü çar
965 : Neh sed ü şest ü penc
966 : Neh sed ü şest ü şeş
967 : Neh sed ü şest ü heft
968 : Neh sed ü şest ü heyşt
969 : Neh sed ü şest ü neh
970 : Neh sed ü hefte
971 : Neh sed ü hefte ü yek
972 : Neh sed ü hefte ü du
973 : Neh sed ü hefte ü se
974 : Neh sed ü hefte ü çar
975 : Neh sed ü hefte ü penc
976 : Neh sed ü hefte ü şeş
977 : Neh sed ü hefte ü heft
978 : Neh sed ü hefte ü heyşt
979 : Neh sed ü hefte ü neh
980 : Neh sed ü Heyşte
981 : Neh sed ü heyşte ü yek
982 : Neh sed ü heyşte ü du
983 : Neh sed ü heyşte ü se
984 : Neh sed ü heyşte ü çar
985 : Neh sed ü heyşte ü penc
986 : Neh sed ü heyşte ü şeş
987 : Neh sed ü heyşte ü heft
988 : Neh sed ü heyşte ü heyşt
989 : Neh sed ü heyşte ü neh
990 : Neh sed ü nod
991 : Neh sed ü nod ü yek
992 : Neh sed ü nod ü du
993 : Neh sed ü nod ü se
994 : Neh sed ü nod ü çar
995 : Neh sed ü nod ü penc
996 : Neh sed ü nod ü şeş
997 : Neh sed ü nod ü heft
998 : Neh sed ü nod ü heyşt
999 : Neh sed ü nod ü neh
1000 : Hezar
1001 : Hezar ü Yek
1002 : Hezar ü Du
1003 : Hezar ü Se
1004 : Hezar ü Çar
1005 : Hezar ü Penc
1006 : Hezar ü Şeş
1007 : Hezar ü Heft
1008 : Hezar ü Heyşt
1009 : Hezar ü Neh
1010 : Hezar ü Deh
1011 : Hezar ü Yazdeh
1012 : Hezar ü Duwazdeh
1013 : Hezar ü Sezdeh
1014 : Hezar ü Çardeh
1015 : Hezar ü Pazdeh
1016 : Hezar ü Şazdeh
1017 : Hezar ü Hevdeh
1018 : Hezar ü Heyjdeh
1019 : Hezar ü Nozdeh
1020 : Hezar ü Bist
1021 : Hezar ü Bist ü yek
1022 : Hezar ü Bist ü du
1023 : Hezar ü Bist ü se
1024 : Hezar ü Bist ü çar
1025 : Hezar ü Bist ü penc
1026 : Hezar ü Bist ü şeş
1027 : Hezar ü Bist ü heft
1028 : Hezar ü Bist ü heyşt
1029 : Hezar ü Bist ü neh
1030 : Hezar ü Sih
1031 : Hezar ü Sih ü yek
1032 : Hezar ü Sih ü du
1033 : Hezar ü Sih ü se
1034 : Hezar ü Sih ü çar
1035 : Hezar ü Sih ü penc
1036 : Hezar ü Sih ü şeş
1037 : Hezar ü Sih ü heft
1038 : Hezar ü Sih ü heyşt
1039 : Hezar ü Sih ü neh
1040 : Hezar ü Çil
1041 : Hezar ü Çil ü yek
1042 : Hezar ü Çil ü du
1043 : Hezar ü Çil ü se
1044 : Hezar ü Çil ü çar
1045 : Hezar ü Çil ü penc
1046 : Hezar ü Çil ü şeş
1047 : Hezar ü Çil ü heft
1048 : Hezar ü Çil ü heyşt
1049 : Hezar ü Çil ü neh
1050 : Hezar ü Penci
1051 : Hezar ü Penci ü yek
1052 : Hezar ü Penci ü du
1053 : Hezar ü Penci ü se
1054 : Hezar ü Penci ü çar
1055 : Hezar ü Penci ü penc
1056 : Hezar ü Penci ü şeş
1057 : Hezar ü Penci ü heft
1058 : Hezar ü Penci ü heyşt
1059 : Hezar ü Penci ü neh
1060 : Hezar ü Şest
1061 : Hezar ü Şest ü yek
1062 : Hezar ü Şest ü du
1063 : Hezar ü Şest ü se
1064 : Hezar ü Şest ü çar
1065 : Hezar ü Şest ü penc
1066 : Hezar ü Şest ü şeş
1067 : Hezar ü Şest ü heft
1068 : Hezar ü Şest ü heyşt
1069 : Hezar ü Şest ü neh
1070 : Hezar ü Hefte
1071 : Hezar ü Hefte ü yek
1072 : Hezar ü Hefte ü du
1073 : Hezar ü Hefte ü se
1074 : Hezar ü Hefte ü çar
1075 : Hezar ü Hefte ü penc
1076 : Hezar ü Hefte ü şeş
1077 : Hezar ü Hefte ü heft
1078 : Hezar ü Hefte ü heyşt
1079 : Hezar ü Hefte ü neh
1080 : Hezar ü Heyşte
1081 : Hezar ü Heyşte ü yek
1082 : Hezar ü Heyşte ü du
1083 : Hezar ü Heyşte ü se
1084 : Hezar ü Heyşte ü çar
1085 : Hezar ü Heyşte ü penc
1086 : Hezar ü Heyşte ü şeş
1087 : Hezar ü Heyşte ü heft
1088 : Hezar ü Heyşte ü heyşt
1089 : Hezar ü Heyşte ü neh
1090 : Hezar ü Nod
1091 : Hezar ü Nod ü yek
1092 : Hezar ü Nod ü du
1093 : Hezar ü Nod ü se
1094 : Hezar ü Nod ü çar
1095 : Hezar ü Nod ü penc
1096 : Hezar ü Nod ü şeş
1097 : Hezar ü Nod ü heft
1098 : Hezar ü Nod ü heyşt
1099 : Hezar ü Nod ü neh
1100 : Hezar ü Sed
1101 : Hezar ü Sed ü yek
1102 : Hezar ü Sed ü du
1103 : Hezar ü Sed ü se
1104 : Hezar ü Sed ü çar
1105 : Hezar ü Sed ü penc
1106 : Hezar ü Sed ü şeş
1107 : Hezar ü Sed ü heft
1108 : Hezar ü Sed ü heyşt
1109 : Hezar ü Sed ü neh
1110 : Hezar ü Sed ü deh
1111 : Hezar ü Sed ü yazdeh
1112 : Hezar ü Sed ü duwazdeh
1113 : Hezar ü Sed ü sezdeh
1114 : Hezar ü Sed ü çardeh
1115 : Hezar ü Sed ü pazdeh
1116 : Hezar ü Sed ü şazdeh
1117 : Hezar ü Sed ü hevdeh
1118 : Hezar ü Sed ü heyjdeh
1119 : Hezar ü Sed ü nozdeh
1120 : Hezar ü Sed ü bist
1121 : Hezar ü Sed ü bist ü yek

Sanırım Nasıl Söylendiğini Anlamışsınızdır Bundan Sonrasını da Yapabilirsniz J

2000 : Du Hezar
3000 : Se Hezar
4000 : Çar Hezar
5000 : Penc Hezar
6000 : Şeş Hezar
7000 : Heft Hezar
8000 : Heyşt Hezar
9000 : Neh Hezar
10000 : Deh Hezar
11000 : Yazdeh Hezar
12000 : Duwazdeh Hezar
13000 : Sezdeh Hezar
14000 : Çardeh Hezar
15000 : Pazdeh Hezar
16000 : Şazdeh Hezar
17000 : Hevdeh Hezar
18000 : Heyjdeh Hezar
19000 : Nozdeh Hezar
20000 : Bist Hezar
21000 : Bist ü Yek Hezar
22000 : Bist ü Du Hezar
23000 : Bist ü Se Hezar
24000 : Bist ü Çar Hezar
25000 : Bist ü Penc Hezar
26000 : Bist ü Şeş Hezar
27000 : Bist ü Heft Hezar
28000 : Bist ü Heşt Hezar
29000 : Bist ü Neh Hezar
30000 : Sih Hezar
40000 : Çil Hezar
50000 : Penci Hezar
60000 : Şest Hezar
70000 : Hefte Hezar
80000 : Heyşte Hezar
90000 : Nod Hezar
100000 : Sed Hezar


Kürtçe sayılar 0 Kürtçe sayılar nasıl yazılır Kürtçe sifir ne demek Kürtçe Kelimeler Kürtçe cümleler Kürtçe çeviri Kürtçe Aylar Bist û Yek
16 NİSAN 2020

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder