25 Nisan 2020 Cumartesi

Açıklamak Ne Demek Kelime Anlamı Nedir ?

Açılmak Nedir Bütün Anlamları

İlk olarak açmak işi ile beraber meydana gelen olaya açılmak denir. Açılan bir nesne bir eşya veya soyut bir olay olabilir. İkinci olarak kalın bir şeyi açmak bu boya renk veya demli bir çay olabilir.Üçüncü olarak iyileşmek anlamında kullanırız. Mesela; Açıldı kendine geldi biraz gibi. Dördüncü olarak ve en çok kullanılan yaygın olanlarından gemideyseniz gemi ile denizde derinlere ilerlemek yada yüzerek derinlere ilerlemeye açılmak denir. Beşinci anlam olarak ise çekingen utangaç bir insanın tutukluğunu kırması ve herkesten fazla konuşmaya başlamasına açılmak diyebiliriz.1. Aydınlatılması gereken bir konuyla ilgili bilgi vermek. "Bunu size açıklamak isterim"
2. Bir konuda eksik bilgilenmeyi önlemek ereğiyle aydınlatıcı bilgiler vermek. "Bakan, durumu açıklamak için basın toplantısı yapacak"
3. Bir yapıtı, bir sözü, bir yazıyı yorumlamak. "Eleştirmen romanı açıklamak için uğraşıp durdu"
4. Bildiği ama sakladığı bir bilgiyi açığa vurmak. "Gerçeği açıklarsak canı yanar"
5. Yanlış yoruma yol açan bir sözü, bir davranışı daha açık bir biçimde ek bilgiler vererek düzeltmek. "İzin verilirse sözlerimi açıklamak isterim"
6. Bir sonucu duyurmak. "Yargıç kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi"

Açılmak kelimesi bu kadar anlamlara gelebilmektedir. Bu dilimizin ne kadar zengin olduğunun bir kanıtıdır.
Açılmak Kelimesinin İngilizcesi

açılmak çevirileri
verb
open
açmakaçılmakaçtırmakbaşlatmakbaşlamak
spread
yaymaksürmeksermekaçmakuzatmakaçılmak
unfold
açılmakaçmaksermekaçıklamakyayılmakgelişmek
be opened
açılmak
air
havalandırmakgüneşe sermekkurutmaksöylemekortaya dökmekaçılmak
bare
soymakaçmakçıkarmakaçılmak
gape
esnemekağzı açık kalmakbakakalmakşaşkın şaşkın bakmakaçılmak
yawn
esnemekesneyerek söylemekyarılmakgenişlemekaçılmak
come open
açılmak
open out
dışarıya açılmakaçılmakaçmakserpilmekyaymakrahatlamak
open in
açılmakiçeriye açılmak
open up
açmakdeşmeksöz açmakkonuşmaya başlamakgeliştirmekaçılmak
disperse
dağıtmakgidermekyaymakdağılmakyayılmakaçılmak
admit into one's confidence
sırrını söylemekaçılmak
disclose one's secret
açılmak
become relaxed
açılmak
refresh
tazelemekferahlatmakaçılmakcanlandırmakserinletmekhayat vermek
come loose
çözülmekaçılmakgevşemekserbest kalmak
disentangle
çözmekaçılmakdolaşıklığını gidermekserbest kalmakaçmakserbest bırakmak
unwind
gevşemekaçmakçözmekaçılmakdolanmış şeyi açmak
diverge
sapmakaçılmakayrılmakbirbirinden uzaklaşmakuyuşmamakfarklı olmak
effuse
yayılmakdışarı akıtmakdökmeksızdırmakaçılmaksızmak
expand
genişletmekşişirmekbüyütmekaçmakyayılmakaçılmak
fine
berraklaştırmakarıtmakaçılmakberraklaşmakpara cezası vermek
flower
çiçeklenmekçiçek açmakgelişmekaçılmakserpilmekolgunlaşmak
unfasten
çözülmekgevşetmekaçılmakçözmek
get loose
çözülmekaçılmakgevşemekserbest kalmak
recrudesce
yeniden kötüleşmekkötüye gitmeknüksetmektekrarlamakaçılmak
work loose
çözülmekaçılmakgevşemek
loosen
gevşetmekçözmekaçmaksöktürmekyumuşatmakaçılmak
loosen up
açmakgevşetmekısınmakkaslarını gevşetmekaçılmak
unbend
yumuşamakdoğrultmakgevşemekyumuşatmakgevşetmekaçılmak
thaw
rahatlatmakerimekbuzu çözülmekaçılmakeritmekaçmak
come undone
açılmakçözülmek
go up
yükselmekartmakaçılmakhavaya uçmakpatlamakyükseğine gitmek
unfurl
açılmakgöz önüne sermekfora etmekaçmak
unload
boşaltmaksatmakelden çıkarmakanlatmakaçılmak
untwine
açılmakçözülmekhalletmekaçmakçözmek
untwist
halletmekaçılmakaçmakçözmek
uncurl
açılmakaçmak
phrase
open oneself
açılmakiçini dökmek

Açılmak Kelimesinin Almancası

açılmak çevirileri
verb
aufblühen
açılmakgelişmek
aufgehen
açılmakufukta yükselmekanlamakçıkmakkabarmak
aufklaren
açılmak
aufschnappen
yakalamakduymakaçılmak
auftauen
eritmekaçılmak
sich bessern
iyileşmekaçılmak
sich entfalten
açılmak
erblühen
açılmakgelişmekyetişmek
führen
yol göstermekkılavuzluk etmekrehberlik yapmaksatmakyönetmekaçılmak
sich öffnen
açılmak
platzen
açılmakçatırdamakpatlamak
sich weiten
genişlemekaçılmakAçıklamak ingilizcesi Açıklamak ne demek Açıklamak translate Anlatmak ne Demek Açıklama ne Demek Tureng Açıklama ingilizcesi Belirtmek turengAçılmak Nedir Bütün Anlamları

İlk olarak açmak işi ile beraber meydana gelen olaya açılmak denir. Açılan bir nesne bir eşya veya soyut bir olay olabilir. İkinci olarak kalın bir şeyi açmak bu boya renk veya demli bir çay olabilir.Üçüncü olarak iyileşmek anlamında kullanırız. Mesela; Açıldı kendine geldi biraz gibi. Dördüncü olarak ve en çok kullanılan yaygın olanlarından gemideyseniz gemi ile denizde derinlere ilerlemek yada yüzerek derinlere ilerlemeye açılmak denir. Beşinci anlam olarak ise çekingen utangaç bir insanın tutukluğunu kırması ve herkesten fazla konuşmaya başlamasına açılmak diyebiliriz.1. Aydınlatılması gereken bir konuyla ilgili bilgi vermek. "Bunu size açıklamak isterim"
2. Bir konuda eksik bilgilenmeyi önlemek ereğiyle aydınlatıcı bilgiler vermek. "Bakan, durumu açıklamak için basın toplantısı yapacak"
3. Bir yapıtı, bir sözü, bir yazıyı yorumlamak. "Eleştirmen romanı açıklamak için uğraşıp durdu"
4. Bildiği ama sakladığı bir bilgiyi açığa vurmak. "Gerçeği açıklarsak canı yanar"
5. Yanlış yoruma yol açan bir sözü, bir davranışı daha açık bir biçimde ek bilgiler vererek düzeltmek. "İzin verilirse sözlerimi açıklamak isterim"
6. Bir sonucu duyurmak. "Yargıç kararı açıklamak için duruşmaya ara verdi"

Açılmak kelimesi bu kadar anlamlara gelebilmektedir. Bu dilimizin ne kadar zengin olduğunun bir kanıtıdır.
Açılmak Kelimesinin İngilizcesi

açılmak çevirileri
verb
open
açmakaçılmakaçtırmakbaşlatmakbaşlamak
spread
yaymaksürmeksermekaçmakuzatmakaçılmak
unfold
açılmakaçmaksermekaçıklamakyayılmakgelişmek
be opened
açılmak
air
havalandırmakgüneşe sermekkurutmaksöylemekortaya dökmekaçılmak
bare
soymakaçmakçıkarmakaçılmak
gape
esnemekağzı açık kalmakbakakalmakşaşkın şaşkın bakmakaçılmak
yawn
esnemekesneyerek söylemekyarılmakgenişlemekaçılmak
come open
açılmak
open out
dışarıya açılmakaçılmakaçmakserpilmekyaymakrahatlamak
open in
açılmakiçeriye açılmak
open up
açmakdeşmeksöz açmakkonuşmaya başlamakgeliştirmekaçılmak
disperse
dağıtmakgidermekyaymakdağılmakyayılmakaçılmak
admit into one's confidence
sırrını söylemekaçılmak
disclose one's secret
açılmak
become relaxed
açılmak
refresh
tazelemekferahlatmakaçılmakcanlandırmakserinletmekhayat vermek
come loose
çözülmekaçılmakgevşemekserbest kalmak
disentangle
çözmekaçılmakdolaşıklığını gidermekserbest kalmakaçmakserbest bırakmak
unwind
gevşemekaçmakçözmekaçılmakdolanmış şeyi açmak
diverge
sapmakaçılmakayrılmakbirbirinden uzaklaşmakuyuşmamakfarklı olmak
effuse
yayılmakdışarı akıtmakdökmeksızdırmakaçılmaksızmak
expand
genişletmekşişirmekbüyütmekaçmakyayılmakaçılmak
fine
berraklaştırmakarıtmakaçılmakberraklaşmakpara cezası vermek
flower
çiçeklenmekçiçek açmakgelişmekaçılmakserpilmekolgunlaşmak
unfasten
çözülmekgevşetmekaçılmakçözmek
get loose
çözülmekaçılmakgevşemekserbest kalmak
recrudesce
yeniden kötüleşmekkötüye gitmeknüksetmektekrarlamakaçılmak
work loose
çözülmekaçılmakgevşemek
loosen
gevşetmekçözmekaçmaksöktürmekyumuşatmakaçılmak
loosen up
açmakgevşetmekısınmakkaslarını gevşetmekaçılmak
unbend
yumuşamakdoğrultmakgevşemekyumuşatmakgevşetmekaçılmak
thaw
rahatlatmakerimekbuzu çözülmekaçılmakeritmekaçmak
come undone
açılmakçözülmek
go up
yükselmekartmakaçılmakhavaya uçmakpatlamakyükseğine gitmek
unfurl
açılmakgöz önüne sermekfora etmekaçmak
unload
boşaltmaksatmakelden çıkarmakanlatmakaçılmak
untwine
açılmakçözülmekhalletmekaçmakçözmek
untwist
halletmekaçılmakaçmakçözmek
uncurl
açılmakaçmak
phrase
open oneself
açılmakiçini dökmek

Açılmak Kelimesinin Almancası

açılmak çevirileri
verb
aufblühen
açılmakgelişmek
aufgehen
açılmakufukta yükselmekanlamakçıkmakkabarmak
aufklaren
açılmak
aufschnappen
yakalamakduymakaçılmak
auftauen
eritmekaçılmak
sich bessern
iyileşmekaçılmak
sich entfalten
açılmak
erblühen
açılmakgelişmekyetişmek
führen
yol göstermekkılavuzluk etmekrehberlik yapmaksatmakyönetmekaçılmak
sich öffnen
açılmak
platzen
açılmakçatırdamakpatlamak
sich weiten
genişlemekaçılmakAçıklamak ingilizcesi Açıklamak ne demek Açıklamak translate Anlatmak ne Demek Açıklama ne Demek Tureng Açıklama ingilizcesi Belirtmek tureng

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder